mohosz

Magyarországon az országos szövetség tagszervezetei által regisztrált horgászok száma 2012. december 31-én 311.717 fő volt. A horgászok 1112 horgászegyesület tagjai..

A horgászegyesületek közül mintegy 630 egyesület saját hasznosítású vízzel rendelkezik, e vizeken folytatott gazdálkodással nyújtanak tagjaiknak horgászati lehetőséget. Az egyesületek 25 megyei, illetve területi szövetségbe tömörülnek. A horgászegyesületek látják el közvetlenül tagjaik érdekképviseletét, érdekvédelmét és mindazon feladatokat, melyet a tagság által elfogadott egyesületi alapszabály rögzít.
A megyei és területi szövetségeket a horgász egyesületek azért hozták létre, hogy a megye és a térség területén képviseljék és védjék a horgászegyesületek érdekeit, segítsenek céljaik elérésében. Ugyanakkor területükön szervezik, elősegítik a vizek és azok környezetének védelmét, a megyei halfogó versenysportot, a megyei horgászoktatást, továbbképzést és az ifjúsági táboroztatást is. A megyei, területi szövetségek halászati haszonbérletébe tartozó, általában nagyobb vizeken több egyesület tagsága is érdekelt, így az ott folytatott halgazdálkodással, halvédelemmel és a horgászat szervezésével a szövetségek az egyesületek tagságának horgászati lehetőségét tartják fenn és fejlesztik.

A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ)

A megyei és területi szövetségek közös, országos szervezete a Magyar Országos Horgász Szövetség. A MOHOSZ jelenleg 25 megyei és területi horgászszövetség szövetségeként képviseli a horgászérdekek országos védelmét, a horgászattal kapcsolatos, a horgászatot, a horgászszervezeteket érintő törvény- és rendeletalkotási munka során. Ellátja tagszervezeteinek országos érdekképviseletét és érdekvédelmét. A törvény- és rendeletalkotási, valamint az igazgatási, hatósági munkát figyelemmel kíséri a horgászatot és a horgászszervezeteket érintő témákban, javaslatokat, véleményeket, álláspontokat fogalmaz meg és közvetít a törvényalkotás, az államigazgatás, a különböző hatóságoknak, kiemelten a halászati hatóságnak.

A MOHOSZ a 25 megyei és területi szövetség közös gondolkodásának és érdekérvényesítésének színtere. Az országos szövetség testületei (elnökség, választmány) állásfoglalásainak és határozatainak megvalósítását a szövetségi iroda és annak dolgozói végzik. Az országos szövetség különböző szolgáltatásaival, szaktanácsadásával rendszeresen segíti tagszervezeteit és azok tagjainak munkáját. Nem utolsó sorban – a szövetségi iroda szakmai apparátusával – közvetlenül is hasznosít horgászvizeket. Az országos szövetség kiemelten foglalkozik a környezet- és természetvédelemmel, a horgászifjúság nevelésével (országos ifjúsági táborok szervezésével), a horgászetika fejlesztésével.
Az országos szövetség a kiadója a havonta megjelenő Magyar Horgász lapnak

A MOHOSZ közvetlenül felelőse és szervezője, mint szakági sportszövetség, a magyar hivatalos horgász versenysportnak. A magyar horgász-versenysport és képviselői évről-évre kiemelkedő eredményeket érnek el az Európa-bajnokságokon és világbajnokságokon.
A MOHOSZ a Nemzetközi Sporthorgász Szövetség (C.I.P.S.) tagja. Rendszeresen és aktívan részt vesz a nemzetközi szövetségek széleskörű munkájában. A CIPS négy szakszövetségén belül a MOHOSZ aktívan dolgozik az Édesvízi Sporthorgász Szövetségben (FIPS.ed), a Nemzetközi Legyező Sportszövetségben (FIPS.mouche), a Nemzetközi Tengeri Sporthorgász Szövetségben (FIPS.mer) és a Nemzetközi Casting Sporthorgász Szövetségben (ICSF). A MOHOSZ az elmúlt 15 évben több világbajnokságnak és E urópa-bajnokságnak volt a házigazdája.
Horgászni Magyarországon megközelítőleg 130-140.000 hektár vízterületen lehet. Ebből mintegy 31.000 hektárt meghaladó összterületű víz több mint 630 horgászszervezet (egyesület, megyei-területi-országos szövetség) közvetlen hasznosításába tartozik.

A magyar horgászok a fogási naplóból összesített adatok szerint 2012-ban 4.039 tonna halat zsákmányoltak és ennek a mennyiségnek 84,4 % százaléka (3.408,9 t) a horgászszervezetek hasznosításába tartozó vizeken került horogra. A legjellemzőbb halfajokból 2012-ben az éves összfogás a következő volt: ponty 2.337 tonna, süllő és kősüllő 127,8 t csuka 139 t harcsa 129,3 t balin 30,7 t amur 310,3 t angolna 2,4 t márna 245,2 t kecsege 4,6 t pisztráng 1,1 t , garda1,9 t, keszegfélék, kárász 930,2 t.
Az egyre jobban gondozott és évente tekintélyes mennyiségű (2011. évben 2,3 milliárd forint értékű, 3.557 tonna) hallal népesített horgászkezelésű vizek nyújtják továbbra is a legjobb fogási lehetőségeket.

 

MOHOSZ  elérhetősége
Magyar Országos Horgász Szövetség
1124 Budapest, Korompai u. 17
Tel.: +36 1 2482590 Fax: +36 1 2482592
Postacím: 1511 Budapest, Pf.: 7.
E-mail: mohosz@mohosz.hu

Hajdú-Bihar Megyei Horgászszervezetek Szövetsége
4024 Debrecen, Blaháné u. 4
Telefon/Fax: 06 – 52 – 456-714
E-mail: mohoszdb@t-online.hu

 

Forrás: mohosz.hu