Fancsika

A Hajdú Bihar Megyei Horgász Szövetség nyilatkozat adott ki a közeljövőben végrehajtandó erdőspusztai jóléti  fejlesztések fontosságáról, továbbá tájékoztatja a horgászokat a Fancsikai-tavakat érintő terveiről, intézkedéseiről…

Százmilliós fejlesztések a Debreceni Erdőspusztákon

adták hírül a közelmúltban Debrecen Város Önkormányzatának, valamint a Nyírerdő Zrt-nek a vezetői, Kósa Lajos polgármester és Szalacsi Árpád vezérigazgató.

A Horgász Szövetség a fejlődés, a fejlesztések minden jelének örül, és örömmel fogadja azokat, hiszen a horgászok is sokkal jobban szeretik a szép, tiszta, megújult környezetben tölteni a szabadidejüket.

A horgászsport kedvelői számára különösen nagy jelentőségű lenne a város innovációs gazdaságfejlesztési tervében szereplő CIVAQUA Program megvalósítása – a Keleti-főcsatorna vizének bevezetése a térségbe, hiszen az egyre inkább megtapasztalható éghajlat változási hatásokat az erdőspusztai tavak szinte évről-évre megszenvedik, s úgy a Nagyerdő, mint az erdőspuszták vízháztartásának helyreállításához az élővíz pótlás egyre nélkülözhetetlenebbé válik.

A fancsikai tavakon az egy évvel ezelőtti állapotokhoz képest jobb a vízellátottság mértéke, az akkori 120 cm-rel szemben 50-60 cm-rel mutatnak alacsonyabb szinteket a vízmércék az optimálisnál, vagyis nem 1,2 millió, hanem mintegy 600 ezer köbméter víz hiányzik a tavakból.

A folyamatos vízpótlással a káros következményekkel, halpusztulással, a vizinövényzet túlterjedésével járó vízszint ingadozások megelőzhetőek lennének, s a haltelepítések tervezhetőségére, egyáltalán a táj egész arculatára is pozitívumként hatna az élővíz biztosítása.

Ezúton is szeretnénk tájékoztatni a horgászokat, hogy a horgászsportot alapvetően érintő, júniusban elfogadott új törvény („A halgazdálkodásról és a hal védelméről” szóló 102. számú törvény) Végrehajtási Rendelete jelenleg még kimunkálás alatt van a Vidékfejlesztési Minisztériumban.

Nagyon reméljük, hogy ez most már hamarosan megjelenik, hiszen a jövő évre való felkészülésünk során az egész magyar horgászmozgalomnak ezt a jogszabályt kell alapul vennie.

Ennek alapján szeretnénk például felmentést kérni a nem őshonos halként nyilvántartott amur telepítésének tilalma alól, mivel a horgászokkal együtt úgy ítéljük meg, hogy a fancsikai tavak hínárosodásának megakadályozása érdekében növényevő hal telepítésre van szükség.

(Ezt a halfajt korábban éppen a földmedrű vízilétesítmények tisztántartása céljából importálták Kínából!)

Az elképzelésünk az, hogy 2014 tavaszán – bízva a tavak megfelelő vízellátottságában – amur-telepítéssel kezdjük a fancsikai tavak halasítását, amit majd ponty és ragadozóhal telepítéssel folytathatnánk.

A Szövetség az időjárási viszontagságok és más nehézségek közepette is a tavak fennmaradását, működtetését a horgászni itt szerető emberek megszokott környezetükhöz való ragaszkodását tartja szem előtt.

Intézkedéseink a szerényebb lehetőségek – így pl. a pályázati úton elnyerhető halállomány-pótlási állami támogatás „szüneteltetése” – időszakában is ezt a célt szolgálják, s bízunk abban is, hogy a törvény végrehajtási rendeletében ez a lehetőség is visszaállításra kerül.

Debrecen, 2013. november 22.

Üdvözlettel  

                       Sulyok Dénes                                      Dr. Veres Ferenc

                            elnök                                               ügyvezető elnök

———————————–

Megköszönjük a Horgász Szövetségnek hogy eljuttatta hozzánk közleményét.