2013-06-10-12-01-38_thumb

Tavaly ősszel lebbent fel először a hír, miszerint  engedélyt fog kapni a MOHOSZ, hogy vizeibe amurt telepítsen. Erre az eseményre már mi horgászok is nagyon vártunk.  Úgy néz ki hogy révbe ért az a hosszú hivatali procedúra, amely végre engedélyezni fogja a MOHOSZ-nak, hogy elkezdje a fancsikai amur telepítéseket….Bővebben a tervezett telepítésekről..

A múlt év novemberében nyilatkozott hírportálunknak dr. Veres Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szövetség ügyvezető elnöke.

Idézzük:

„Ezúton is szeretnénk tájékoztatni a horgászokat, hogy a horgászsportot alapvetően érintő, júniusban elfogadott új törvény („A halgazdálkodásról és a hal védelméről” szóló CII. számú törvény) végrehajtási rendelete jelenleg még kimunkálás alatt van a Vidékfejlesztési Minisztériumban.

Nagyon reméljük, hogy ez most már hamarosan megjelenik, hiszen a jövő évre való felkészülésünk során az egész magyar horgászmozgalomnak ezt a jogszabályt kell alapul vennie.

Ennek alapján szeretnénk például felmentést kérni a nem őshonos halként nyilvántartott amur telepítésének tilalma alól, mivel a horgászokkal együtt úgy ítéljük meg, hogy a fancsikai tavak hínárosodásának megakadályozása érdekében növényevő hal telepítésre van szükség.

(Ezt a halfajt korábban éppen a földmedrű vízilétesítmények tisztántartása céljából importálták Kínából!)

Az elképzelésünk az, hogy 2014 tavaszán – bízva a tavak megfelelő vízellátottságában – amur-telepítéssel kezdjük a fancsikai tavak halasítását.”

2014. tavasza eljött, mi most a helyzet „amur ügyben”? –kérdeztük az ügyvezető elnököt.

– A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló (2013. évi CII.) törvény végrehajtási rendelete december legvégén megjelent.

Az amur (mint nem őshonos hal) telepítése tilos, azaz csak a halászati hatóság külön engedélyezési eljárás alapján végezhető.

Január 2-án a telepítési tilalom feloldása iránti kezdeményezésünket benyújtottuk a Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságához, ahonnan azt továbbították elbírálásra a Nemzeti Élelmiszer-lánc Biztonsági Hivatalhoz (NÉBIH) Budapestre.

A NÉBIH ez ügyben kikérte a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség állásfoglalását: a Zöldhatóság vezetősége tegnap arról tájékoztatott, hogy – a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának véleményét is megismerve – támogatják, hogy a fancsikai I-II. tavakba amurt lehessen telepítenünk.

Az erről szóló hivatalos levelüket eljuttatják Budapestre a NÉBIH-hez, aki ezt követően adhatja ki a telepítési tilalom alóli felmentésről szóló határozatát.

Ma reggel beszéltem a NÉBIH szakemberével, tájékoztattam a folyamat állásáról és kértem a határozat közeli kiadását, hogy a telepítést most már valóban elvégezhessük.

A hajdúszoboszlói halászati kft. igazgatójával tárgyalva közöltem, hogy remélhetőleg „célegyenesbe” érkeztünk az amur ügyben, készüljenek ők is a telepítésre.

A március 24-ével kezdődő héten szeretnénk telepíteni, számításaink szerint a két tóba összesen 2500 kg-ot tudunk megvásárolni. A pontos időpontról a hírportál útján is tájékoztatást is fogunk adni.

A halvásárlást saját bevételünkből kell finanszírozni, a halállomány-pótlási támogatásra még nem történt minisztériumi intézkedés.

Sajnos a tavak vízellátottsága a tél folyamán nem javult számottevően és a tavaly- márciusi 155 mm-es fancsikai csapadékra sincs egyenlőre sok kilátás, bízunk a jobb folytatásban.

Debrecen, 2014. március 6.