2014-05-18 14.11.04

A múlt hét időjárása  a nagy esőzések, felhőszakadások, és eget tépő  viharok keretében zajlott egész ország, sőt közép-európa  szerte. Kis hazánk több területén egy nap alatt esett annyi csapadék, mint máskor egy jó hónap alatt. Az eddig rekord száraz erdőspusztai tájegységen, és annak vízgyűjtő területén is megtört az átok, és végre minálunk is eleredt az eső.  Igaz nem voltak rekord esőzések, de a kiadósnak mondható, volt úgy hogy egész napos esőzések  már nagyon hiányoztak…. Az esős időszak befejeztével, a múlt vasárnap tettünk egy kis sétát erdőspuszta vízgyűjtőjében, ahol arra voltunk kiváncsiak hogy vajon mire lett elég az elmult hét csapadéka, és eljutott e a térség víztározóiba, azok sanyarú vizszintjének növelésére?..

A mögöttünk maradt egy hét csapadékos időjárása már nagyon kellett a dél-nyírségi, területeknek. A termőföldek, mezők, erdők, legelők már nagyon várták a frissítő csapadékot. Az “Ivette” néven elhíresült  ciklon nemcsak közvetlen környékünket, de egész közép európát rendesen megszórta bőséges esővízzel. Volt ahol ezzel iszonyú pusztítást mérve, nálunk szerencsére bőséges záporesővé szelídülve.

Elindultunk hogy felkeressünk néhány fontosabb erdőspusztai csatornát,  hogy megnézzük  okozott-e változást vízszintjükben ez a csapadékzóna.

Elsőként a dél-nyírség felső területén található Zúgó-ér, annak is a Nyírmártonfalva mellett található Fürösztőláposi-tározó felőli részét látogattuk meg, ahol örömmel tapasztalhattuk hogy az előző hetekben már teljesen kiszáradt csatornameder, újra lassan csörgedező, vizet szállító kis patakká  változott.

Ezután  lementünk hogy megnézzük lentebb, már egészen a Hármashegyi-tónál hogy milyen a helyzet?

Közben még a  becsatlakozott kis erek összegyült esővizei még tovább duzzasztották a Zúgó-ér medrét, így nagy örömmel vettük hogy a Hármashegyi-tó vizét szaporítani tudta az elmult napok bőséges csapadéka. Ha nem is sokkal, de a kipárolgást pótolva mindenképen.

Arra is kíváncsiak voltunk hogy délebbre, lentebb mennyi esővíz gyült össze, és a vizet hordozó csatornák  mennyire tudták feltölteni a Bodzást, és a Fancsikát?

2014-05-18 13.33.44

 2014-05-18 13.31.12

Mint ahogy a képeken is látszik ide már nem nagy mennyiségben érkezett el a mult heti esőzés végterméke . Igaz valamelyest, nagyon kis mennyiségben emelte a vízszintet, de ahhoz hogy ez érezhető, és elégségessé váljon, legalább még  vagy 3 napos kiadós esőzés hiányzott volna.

2014-05-18 13.28.30

2014-05-18 13.29.09

A fenti képek a Halápi zsiliprendszernél készültek, ahol látható, hogy az összegyült víz a Bodzáson keresztül, a zsilipen át, a Fancsika II felé igyekszik.

2014-05-18 13.18.33

Itt már az előbbi képen látott, még kis patak megduzzadt, összefolyt része látható. Ezen kép láttán azt hinné az ember hogy iszonyú erővel és terjedelemben veszi útját a víz a Fancsika II felé.

2014-05-18 13.12.50

2014-05-18 13.09.10

Ezek a képek ugyanerről az előzőekben, és néhány km-rel feljebb még duzzadó vízű tápcsatornáról készültek!! Itt mint látható már gyökeresen más vízügyi helyzet  állt elő!   Eddig, vagyis a II-es tó torkolatáig már nem jutott el az elmult hét bőséges csapadéka. Ebből látható is egyértelműen,, hogy milyen szinten volt, van kiszáradva az erdőspusztai tórendszer vízgyűjtő területe…Tehát itt ezen a részen bebizonyosodott, hogy itt nem valami sok vízre számíthat a Fancsika. Ha még a napok során csendesen csordogáló halápi zsilip, fel is duzzasztja annyira a tápcsatornát, hogy a víz elérhessen a Fancsikáig, valószinűleg akkor sem fog  nem hogy jelentős, de még vízszint emelkedést sem jelenteni az említett szakaszon.

Ezek után elindultunk hogy megnézzük mi a helyzet a Fancsika II keleti oldalán beérkező Kati-folyón.

2014-05-18 13.48.15

Utunk során a tó észak-keleti részén elhaladó kék-túra útvonalán haladtunk, ahol szemünk elé tárult az elmúlt hónap a közvéleményt is felháborító barbár tette, amely megcsonkított  pihenősziget  helyreállítását a Nyírerdő igaz  megigérte, de a múlt hét vasárnapjáig ebben a témában  még  érdemi változást  nem tett.

2014-05-18 14.11.37

 2014-05-18 14.12.23

2014-05-18 14.12.50

2014-05-18 14.13.00

A Kati-ér kicsiny duzzasztójához elérvén láthatjuk hogy valamelyest itt ezen a vízgyűjtó területen is megindult az összegyült csapadékvíz. Csendesen, komótosan csordogálva ez a terület is szeretne hozzájárulni a Fancsikai-tavak feltöltődéséhez, de félő hogy ez a mennyiség kevésnek fog bizonyulni, és ez a csekély mennyiség is még alább fog hagyni a napokban bekövetkezett  30 fokos hőség  hatására.

Ezen a kis csatornajáró túrán tehát levonhatjuk a  nem túl pozitív előjelű tanúságot, miszerint egy ilyen intenzitású esős időszak, amely a múlt héten volt tapasztalható az erdőspusztákon, elég egy kisebb, és a vízgyűjtő terület felső részén fekvő Hármashegyi-tónak, de a Fancsikai tórendszernek, és a többi nagyterületű erdőspusztai tározónak ez vajmi kevés!